Archive: November 8, 2021

Goed bezochte informatieochtend

Ruim 30 belangstellenden kwamen zaterdag 6 november 2021 naar de informatieochtend in Hotel Jan Tabak. Na een inleiding over lopende en afgeronde restauratieprojecten van graven en monumenten volgden drie boeiende presentaties.

Margreet de Broekert vertelde het ontroerende levensverhaal van Maria Mispelblom Beyer-Theunissen. Geboren in 1886 heeft Maria het grootste deel van haar leven in Bussum gewoond. Daar schilderde ze portretten en landschappen en was ze actief bij kunstverenigingen en bij de dierenbescherming. Margreet heeft ruim 50 van haar schilderijen opgespoord en ontdekte begin 2021 dat zij zonder vermelding was bijgezet in het familiegraf Theunissen op de oude begraafplaats. Inmiddels is de naam van Maria aan de grafsteen toegevoegd.

Landschapsarchitecte Ada Wille vertelde in haar presentatie over natuurbegraafplaatsen en ‘circulair begraven’, waarbij een graf in de loop van de tijd opgaat in de natuur. Veel aandacht was er voor de natuurbegraafplaats op Nieuw Valkveen. Deze uitbreiding van de klassieke begraafplaats is opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp van Dirk Tersteeg. Het grote aantal reserveringen toont aan dat er veel belangstelling is voor deze vorm van begraven.

Het thema van de Open Monumentendag ‘Mijn monument is jouw monument’ was voor bestuurslid Han de Vries de leidraad bij zijn presentatie over kunstzinnige stijlen op de oude begraafplaats. Aan de hand van voorbeelden schetste Han een kleurrijk beeld van bijna 200 jaar aan bouwstijlen in veel grafmonumenten.

Het bestuur sprak het voornemen uit volgend jaar in november opnieuw een informatieochtend te organiseren.

 

 

Coronaregels voor de informatieochtend op 6 november

Wij maken u attent op de regels van de overheid die bij de informatiebijeenkomst op zaterdag 6 november van kracht zullen zijn:

  1. Bij binnenkomst van het hotel dient u in bezit te zijn van een geldig Coronavaccinatiebewijs met bijbehorende QR-code op papier of op uw telefoon, of een herstelbewijs.
  2. Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkouden, hoofdpijn, hoesten en niezen) dient u thuis te blijven.
  3. Wij verzoeken u om onderling anderhalve meter afstand te houden.
  4. Een mondkapje is niet verplicht maar u kunt uiteraard wel een mondkapje gebruiken.