Nalaten

De mogelijkheid bestaat om via een schenking of legaat geld ter beschikking te stellen aan de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats. De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is een schenking of legaat aan de Stichting voor de schenker aftrekbaar voor de belastingen. De Stichting is geen belasting verschuldigd over het geld dat zij ontvangt via giften, periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen. Het ANBI registratienummer is 8088.66.710.

Informatie kunt u opvragen bij het secretariaat of bij:

Notariskantoor Mr. D. Doude van Troostwijk,
Meerweg 17, 1405 BB Bussum
Telefoon: 035 – 7123237

 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om via deze website een bedrag aan de stichting te doneren. U helpt ons erg als u uw donatie wilt overmaken op bankrekening NL57 RABO 0304 4914 38 ten name van Stichting Oude Begraafplaats Naarden.