Stichting

De Stichting

De Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden, in 2000 opgericht door Ank Kooijman, is van groot en blijvend belang gebleken voor de instandhouding en verbetering van deze historische locatie. Bestuursleden en vrijwilligers zijn actief met herstel, restauratie en onderzoek van graven en onderhoud van het groen. De stichting werkt nauw samen met vrijwilligers en donateurs en met de gemeente Gooise Meren.

Met de gemeente is een meerjarig beleidsplan gemaakt voor onderhoud en herstel. Jaarlijks maakt de Stichting een inventarisatie van graven en hekwerken die in aanmerking komen voor restauratie. In nauwe samenwerking met de dienst begraafplaatsbeheer wordt op regelmatige basis overlegd over het onderhoud van het groen en voorgenomen restauratieprojecten.

De Stichting helpt u graag als u:

  • Op zoek bent naar namen, rechthebbenden of de locatie van een graf
  • Belangstelling hebt om op een zaterdagochtend als vrijwilliger mee te helpen bij het onderhoud van planten, heesters en ander groen op de begraafplaats
  • De Stichting wil steunen als donateur of een schenking wil doen
  • Aanwezig wil zijn op onze jaarlijkse informatieochtend in november
  • Informatie zoekt over heden en verleden van de begraafplaats

Herstel van graven

Alle donaties en andere bijdragen die de Stichting ontvangt worden gebruikt om restauraties van graven en hekwerken te bekostigen en om de kwaliteit van de begraafplaats te behouden en te verbeteren.

Ieder jaar maakt het bestuur een inventarisatie van graven die in aanmerking komen voor onderhoud en herstel. Voorafgaand doen wij onderzoek naar rechthebbenden en proberen hen te betrekken bij de renovatie en het toekomstig beheer van het betreffende graf.

Als er van een beeldbepalend graf geen rechthebbenden kunnen worden gevonden of er komt geen positieve reactie, dan kan de Stichting besluiten de noodzakelijke werkzaamheden uit eigen middelen bekostigen.

Het bestuur werkt daarbij nauw samen in renovatie gespecialiseerde smederijen, steenhouwers en met deskundigen als en de gemeente Gooise Meren. De afgelopen jaren is op deze wijze een aantal kenmerkende graven opgeknapt: het kindergraf met het engeltje van Dirk Vos, het grafmonument van de familie Van der Schroeff, verschillende grafstenen, stenen randen, hekwerken en een aantal houten grafborden.

Voor het kenmerkende familiegraf van de familie Dudok van Heel wordt in samenwerking met de gemeente een aparte fondsenwervingsactie gestart. Dit Rijksmonument met grote grafkelder verkeert bouwkundig in slechte staat waardoor een ingrijpende en kostbare renovatie noodzakelijk is om het voor de toekomst te kunnen behouden.