Geschiedenis

Begraafverbod binnen bebouwde kom

Bij Koninklijk Besluit van 1825 was het verboden om overledenen nog langer te begraven binnen de bebouwde kom van een gemeente, of in kerken. De Oude Begraafplaats van Naarden werd daarom geopend in 1830. Omdat de schootsvelden in de omgeving van de vestingstad Naarden vrij moesten blijven in geval van een belegering, ligt de begraafplaats op grondgebied van de gemeente Bussum.

Aanvankelijk had Bussum geen eigen begraafplaats. Vandaar dat hier ook veel Bussumers zijn begraven.

In het ontwerp van de begraafplaats is het vorm van een Latijns kruis te herkennen. De oudste graven bevinden zich vooraan links van de hoofdlaan. De begraafplaats is later linksachter uitgebreid, naast het karakteristieke baarhuisje. Rechts daarvan ligt de Joodse begraafplaats, eveneens aangelegd in 1830.

Grafmonumenten uit verschillende stijlperioden 

Op de begraafplaats zijn grafmonumenten te vinden uit verschillende stijlperioden. Meest in het oog springend is de neogotische grafkapel uit 1865, boven de grafkelder van de familie Dudok van Heel. Ook het neoclassicistische monument van de familie De Roeper (rechts van de hoofdlaan) valt op. Ook zijn er enkele fraaie voorbeelden van graven uit de jugendstil en de art deco.

Op diverse grafstenen en grafhekken zijn voorbeelden van funeraire symbolen te zien, zoals omgekeerde toortsen met dovende vlammen, zandlopers, vlinders, palmen, olijftakken, rozen en lelies. Naast enkele grafhekken is een vijftal gedenktekens ook een afzonderlijk rijksmonument.

Laatste rustplaats van aantal bekende Nederlanders

Een enkele bekende Nederlander heeft hier zijn laatste rustplaats. De liedjesschrijvers Dirk Witte en Hens Clinge Doorenbos en Johan Schoonderbeek, oprichter van de Nederlandse Bachvereniging. Vermeldenswaard is het graf van J.P. van Rossum, in de 19e eeuw grootgrondbezitter in de regio. Zijn activiteiten zijn bepalend geweest voor het huidige landschap langs de kust van de voormalige Zuiderzee tussen Naarden en Huizen.

Ook J. van Woensel Kooy, eigenaar van landgoed en modelboerderij Oud Bussem, en Floris Vos, prominent erfgooier en lange tijd bedrijfsleider van de modelboerderij, liggen hier beiden begraven.